Rubriky
Nástěnka

Úprava formy distanční výuky

Na vědomí všem žákům a jejich rodičům:

Vzhledem k vývoji současné situace a vzhledem k tomu, že dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 byla zakázána osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách, čímž byla zrušena výjimka praktického vyučování a výuka pokračuje pouze distanční formou, bylo rozhodnuto realizovat distanční výuku od následujícího dne (úterý 20. 10. 2020) tzv. synchronním způsobem, tzn. že každý vyučující v daný čas dle svého rozvrhu zahájí ústní formou vyučovací  jednotku, s využitím aplikace Teams vyvolá schůzku a bude v průběhu této vyučovací jednotky žákům k dispozici, tzn. bude vést  komunikaci slovně, příp. v chatu reagovat na příspěvky žáků, vysvětlovat nejasnosti, odkazovat na další využívané zdroje, slovně korigovat zadávání a zejména místa, formu a termíny odevzdání úkolů. Připomínáme žákům, že výuka dle jejich stanoveného rozvrhu je pro ně závazná a vyzýváme všechny, aby jej dodržovali a řídili se pokyny svých vyučujících.