Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu

(od 1. 3. 2021)

Od 1. 3. dochází k další změně stávajícího rozvrhu, změny se týkají především maturitních ročníků, ale drobné změny se mohou dotknout i ostatních tříd.

U maturitních ročníků došlo již v minulém týdnu k eliminaci nematuritních předmětů a naopak k navýšení některých hodin předmětů maturitních. Od 1. 3. dochází k další následné úpravě, žáci 4. ročníků budou navštěvovat pouze ty předměty, ze kterých maturují nebo které souvisí s jejich praktickou maturitní zkouškou, z těchto předmětů budou také v druhém pololetí hodnoceni. Na základě tohoto nařízení došlo k úpravě skupin žáků, kteří se budou daných předmětů účastnit, jedná se o předměty M a AJ a všech předmětů profilových. V některých hodinách bude výuka probíhat ve skupinách paralelně, tzn že jsou žáci rozděleni do skupin tak, jak si své předměty k maturitní zkoušce zvolili.

Žádáme všechny žáky, aby si rozvrh své třídy zkontrolovali a dbali pokynů svých vyučujících v Teamsech, kteří následně přeplánují hodiny dle nově platného rozvrhu.

Jakou formou bude výuka od 1. 3. probíhat, ještě stále není zřejmé. Ukládáme žákům denně sledovat informační kanály školy.