Rubriky
Akce školy

Také žáci se vzdělávají na webinářích

Během distančního vzdělávání i žáci mohou získávat informace na webinářích stejně jako jejich pedagogové.
Žáci naší průmyslovky si vyzkoušeli tento způsob vzdělávání minulý týden. Ve spolupráci s Památníkem v Lidicích absolvovali dva modely výuky. V první lekci se zúčastnili kurzu k tématu Protektorát Čechy a Morava, v ní získali přehled o historických osobách a o všedním životě Čechů v tomto nelehkém období. Kurz zakončili kvízem. Většina zvládla test se 100 % úspěšností.
K samotnému webináři došlo v následné hodině. Lektorky památníku žáky seznámily s Příběhem obce Lidice. Webinář byl rozdělen do tří časových období – I. Lidice před válkou; II. Lidice v období heydrichiády; III. Lidice po válce. Každý blok byl zakončen testem, který dal lektorkám, vyučující a samotným žákům zpětnou vazbu ohledně získaných informací.
Při závěrečném shrnutí žáci sdělovali, že je emočně nejvíce zasáhl osud třiaosmdesáti lidických dětí ve věku od jednoho roku do čtrnácti let, které byly zplynovány v polském Chelmnu.
Webinář zpestřil výuku historie, doufejme, že tento způsob vzdělávání neproběhl naposled. Žáci mají přislíbeno, pokud budou v červnu zpět ve škole, že navštíví pietní místa Památníku v Lidicích osobně.

Mgr. Dagmar Lorencová