Rubriky
O škole

Naše sochy

Pokaždé když vstupuji do naší školy hlavním vchodem, tak mám pocit, že mě někdo bedlivě sleduje, že se někdo dívá. A stačí zvednout hlavu a podívat se vzhůru. A zjistíte, že z výše druhého parta na vás hledí monumentální ženská hlava. Tato hlava patří jedné ze dvou soch, které zdobí průčelí naší školy.  Jsou to alegorické plastiky v nadživotní velikosti, z nichž ženská postava znázorňuje Elektrotechniku a mužská postava představuje Strojírenství. Tyto dvě sochy byly zhotoveny u příležitosti výstavby nové budovy naší školy a letos tomu je právě 120 let, kdy byla stavba zahájena. Sochy jsou velké a impozantní a s malou újmou přežily i přístavbu druhého patra školy, ke které došlo v letech 1926-27. Zvýšení budovy a přesun o patro výše našim sochám paradoxně uškodil. Ocitly se tak trochu mimo zorné pole, a proto i dnes hodně Chomutováků a studentů naší školy o jejich existenci neví.  A donedávna se také nevědělo, kdo je jejich autorem. V historických materiálech je pouze informace, že tyto sochy zhotovila c.k odborná škola sochařská a štukatérská v Hořicích na základě objednávky c.k. ministerstva kultu a vyučování. Ale každá socha má svého autora, a tak i naše sochy mají svého. Přesto, že na první pohled jsou si sochy podobné, každá z nich má jiného autora. Autorem návrhu a modelu sochy Elektrotechnika je c.k profesor Václav Suchomel (1869 -1930) a autorem návrhu a modelu sochy Strojírenství je c.k. profesor Mořic Černil (1859-1933). Podle jejich návrhu byly sochy zhotoveny v odborných dílnách zmíněné školy a v roce 1902 byly instalovány na novou budovu naší školy. Čas plyne jako voda a za 120 let se zub času podepsal i na našich sochách. A nejen čas, ale i všudypřítomní holubi přispěli svým dílem.  Přesto stále naše sochy důstojně shlížejí na již třicátou generaci studentů a žáků naší školy a určitě ještě dlouhý čas budou pohlížet na další a další generace. Studentů, učitelů i Chomutováků. Podívejte se na naše sochy zblízka v krátkém videoklipu a až půjdete do školy, nebo jenom tak okolo, zdvihněte hlavu….

Ing. Jan Hartman