Rubriky
Nástěnka Oznámení

Informace o hygienicko-epidemiologických podmínkách realizace přijímacích zkoušek

Uchazeč koná JPZ, pokud nemá příznaky COVID 19 a doloží negativní výsledek testu. Tento doklad může nahradit laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění (pokud neuplynulo 90 dní), nebo dokladem o negativním výsledku vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (v předchozích 7 dnech), nebo certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé dávky). Uchazeč požádá o provedení testu školu, v níž je žákem, a tato vydá doklad o výsledku testu. K JPZ se na SŠ dostaví s dokladem o negativním výsledku testu.

Pokud tak neučiní, není mu zkouška umožněna

2. Je nutné dodržovat 2m rozestupy. 

3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí, že musí mít respirátor. 

4. Zákonní zástupci musí zůstat před školou. 

5. Po vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. 

6. V prostorech školy je povinností po celou dobu nosit respirátor (příp. zdravotnickou roušku). 

7. Ve zkušební místnosti je nezbytné dodržet zásadu jednoho žáka v lavici. 

8. Přestávku mezi zkouškami mohou žáci trávit na zahradě školy, popř. ve zkušební místnosti, stále dbají na dodržování 2 m rozestupů. 

9. Při návratu do zkušební místnosti je nutné si opět vydezinfikovat ruce.

 Případné dotazy směřujte na zizkova@spscv.cz