Rubriky
Očima studentů

Hodně štěstí u přijímaček!

Přijímací zkoušky jsou jedním z důležitých milníků života. Rozhodují, kde budeme v dalších čtyřech letech studovat a o našem budoucím zaměstnání. Proto by se příprava na ně neměla podcenit. Bohužel pandemie má za následek zrušení mnoha přípravných kurzů a mnoho studentů bylo odkázáno samo na sebe. „Je možné jim nějak pomoci?“ ptali se žáci žákovského parlamentu. A dali se do práce…

Čtyři dobrovolníci z řad žáků (Tomáš Bartoš, David Jurka, Roman Naxer a Karolína Ledvinková) s pomocí vyučujících kontaktovali školy v okolí a nabídli jejich žákům možnost online přípravného kurzu. Kurz byl spuštěn v průběhu dubna a přihlásilo se na něj 28 žáků. Procvičili si didaktické testy z českého jazyka i z matematiky, na kterou byl kladen hlavní důraz.
Věříme, že náš kurz mnohým pomohl a my jim nyní přejeme, aby svůj velký den zvládli a byli u přijímacích zkoušek úspěšní. Zároveň se také těšíme se na své nové spolužáky!

Za školní parlament: David Jurka