Rubriky
Prezentace školy

Případová studie Microsoft

V nedávné době bylo zveřejněno video firmy Microsoft o využívání a licencování software a nástrojů O365 ve školách ústeckého kraji. Pro natáčení byly vybrány tři školy, Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem, teplické gymnázium a naše průmyslovka. To, že jsme byli oslovení firmou Microsoft pro natáčení případové studie není náhoda.

Naše škola zvolila platformu O365 jako základní nástroj ještě před vypuknutím pandemie a v době distanční výuky se naplno projevily výhody aplikací Teams, OneNote, Whiteboard, Forms a dalších. A také to, že řada našich učitelů se průběžně účastní školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit pořádané touto firmou. A nejen učitelů, ale i žáci naší školy byli a jsou aktivní v prestižním programu STC. Natáčení sekvencí pro toto video bylo, vzhledem k stávající situaci, velmi ztíženo a bylo možno pozvat pouze nutné minimum účinkujících. Na základě požadavků firmy MS se natáčení účastnil Ing. Hartman z pozice správce O365 a Mgr. Kubánková coby zástupce učitelů vyučující humanitní předměty. Žáky zastupovali členové mediálního týmu David Jurka a Hynek Mařík.

Ve výsledném video spotu vystupuje také hejtman ústeckého kraje, protože kraj jako zřizovatel středních škol a dalších vzdělávacích zařízení platí všem těmto institucím licence. A proto také všichni učitelé a žáci mají k dispozici nejen aplikace O365, ale také programy Office 2019 a možnost instalace nebo upgrade operačního systému Win10 na svých počítačích.
Na video Microsoftu a ústeckého kraje se můžete podívat i na stránkách naší školy.    

Ing. Jan Hartman