Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka je od následujícího týdne v plné šíři obnovena!

  • Od 24. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků (tzn. obnovena prezenční forma výuky dle rozvrhu) ve škole.
  • Nadále trvá povinnost každého žáka být jedenkrát v týdnu při prvním vstupu testován (příp. doložit výjimku z testování) a povinnost nošení ochrany dýchacích cest.
  • Dne 24. 5. mají žáci 1. – 3. ročníku „ředitelské volno“ z důvodu konání didaktických testů 4. ročníků, výuka nebude probíhat prezenčně ani distančně. Maturanti vstupují do budovy přes testovací centrum (vstup dílny).
  • Dne 25. 5. pokračují didaktické testy 4. ročníků a vzdělávání 1. – 3. ročníků bude zahájeno 4. hodinou, která bude třídnická. Budova bude přístupná žákům od 10:30 hod vchodem do šaten hlavní budovy. Od 5. vyučovací hodiny budeme  realizovat vzdělávání dle rozvrhu. Třídní učitelé v rámci třídnické hodiny provedou testování žáků ve svých kmenových učebnách. Nepřítomní žáci musí následně při prvním příchodu do školy projít povinně TC. 

Rámcově k dalším termínům:

  • V období od 31. 5. do 11. 6. budou žáci vstupující v daném týdnu do budovy poprvé (maturanti, 1. ročníky, žáci vykonávající praxi u naší organizace) testováni v TC.
  • 14., 21. a 28. 6. budou žáci testování TU v rámci třídnické hodiny před zahájením vyučování (7:30 – 8:00) opět ve svých kmenových učebnách.