Rubriky
Exkurze Očima studentů

Exkurze Terezín

Díky rozvolnění proticovidových opatření mohli žáci průmyslovky v závěru školního roku 21.6.2021 navštívit město Terezín. Vzdělávací program mimo školu byl zaměřen na dvě témata. Nejdříve jsme se dozvěděli v Muzeu a informačním centru Terezín základní data k založení pevnosti Josefem II., poté jsme se vydali s průvodcem na průzkum pevnostního a zavodňovacího systému, zavítali jsme do podzemních prostor. Po krátké přestávce následovala komentovaná prohlídka interiérů a exteriérů Muzea ghetta (kasárna, železniční vlečka, Kolumbárium, Obřadní místnost a ústřední márnice). Celou exkurzi jsme zakončili na pietním místě Židovského hřbitova a Krematoria. Role průvodce se v této fázi exkurze skvěle zhostil Mgr. J. Märc z UJEP Ústí nad Labem, který nás zapojoval do výkladu, vyzýval nás k doplňování informací, které jsme měli za úkol nastudovat z obrazových podkladů obdržených v autobuse při cestě do Terezína.
Všichni jsme si odnesli znalosti z těchto čtyř okruhů, které byly vytyčeny v úvodu našeho programu: 1. jak byl definován a zobrazován žid; 2. proč byl vybrán pro ghetto v roce 1941 Terezín, jaká byla jeho funkce před válkou; 3. jak vypadal každodenní život v ghettu; 4. jaký je význam slova HOLOCAUST = ŠOA a spojení tohoto slova s Terezínem?
Všem se výuka mimo školu v Terezíně velmi líbila, odnesli jsme si plno informací, které hned tak nezapomeneme. Doufám, že i v následujících letech na průmyslové škole zažijeme další vzdělávání v podobě exkurzí, výletů a praxí!


Děkujeme!

Za zúčastněné žáky
Jiří Majer, 1.B