Rubriky
Oznámení Pro studenty Sportovní kurzy

Příprava sportovního kurzu budoucích třeťáků

Po mnoha letech, kdy jsme pořádali Sportovní (cykloturistický) kurz na Machově mlýně, dochází ke změně. Byl nám změněn termín z červnového na zářijový, a s tím souvisí i změna místa konání.

V září 2020 jsme se předběžně domluvili s vedením horského hotelu Lesná. V minulém týdnu navštívili učitelé TvS Lesnou, aby se osobně seznámili s podmínkami pro konání kurzu. Naše dojmy jsou veskrze pozitivní.

Kurz by se měl uskutečnit ve dvou turnusech 5. – 9. a 12. – 16. 9. 2021. Přidělení turnusů konkrétním třídám závisí od počtu přihlášených v jednotlivých třídách.

Vzhledem k blížícím se prázdninám, nemáme mnoho času, potřebujeme zodpovědný přístup všech žáků budoucích třetích ročníků. Dnes jsme distribouvali do všech tříd přihlášky, které potřebujeme obratem vyplněné zpět. Žákům, kteří ve škole chyběli, jsme je zaslali prostřednictvím Teamsů. (Možnost vyzvednutí papírové přihlášky do středy vždy o velké přestávce) Termín pro odevzdání je tento čtvrtek 24. 6. 2021, v případě individuálních komplikací nejpozději do 30. 6. Pokud žák přihlášku bez omluvy a vysvětlení neodevzdá, nebude se moci kurzu účastnit a na začátku školního roku požádá ředitele školy o uvolnění z kurzu.

Kurz je dle ŠVP povinný, nicméně vzhledem ke stále trvající pandemické situaci (byť zlepšené) chceme, aby se kurzu zúčastnili žáci, kteří se na to opravdu fyzicky cítí. Fyzická kondice některých po více než ročním pobytu v „domácím vězení“ je tristní, zvažte své možnosti s plnou zodpovědností. Kurz v horském prostředí bude fyzicky náročný jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Přesun se uskuteční na kolech od školy na Lesnou (cca17 km do kopce), „pěšáci“ půjdou z Vysoké Pece (cca 10 km), jak jinak než pěšky. Zavazadla budou převezena po své ose. Obdobné to bude při návratu a další kilometry nás čekají během pobytu. V případě špatného počasí musí být i cyklisté připraveni na případnou změnu, pěší výlet namísto vyjížďky (zejména kvůli bezpečnosti).

Velmi důležitá je kondiční příprava během prázdnin. Je velmi žádoucí trénovat v kopcích. Zcela zásadní je rovněž příprava kola, na kterém pojedete. Za jeho technický stav zodpovídají zákonní zástupci. Využijte servisy, nechte si zkontrolovat brzdy, pláště, převody atd. Určitě si vezměte blatníky a výstražné prvky („blikačky“ aj.). Hodit se může také pláštěnka, povinná je pro cyklisty přilba (možnost zapůjčení ve škole), ale také náhradní duše.

Kurz bude fyzicky náročný, ale věřím, že to společně zvládneme a snad si to i užijeme.

Vaši učitelé Tv