Rubriky
Exkurze

Exkurze v Městské knihovně v Chomutově

V několika předcházejících dnech se postupně všichni žáci prvních ročníků zúčastnili tradiční exkurze v Městské knihovně v Chomutově i přes přísnější hygienická opatření. Pracovnice naučného oddělení nejdříve žáky stručně seznámila s historií areálu knihovny a pak nás postupně provedla po jednotlivých odděleních, ukázala nám prostory studovny i herního koutku. Bylo nám také oznámeno, že v knihovně se jen nepůjčí knihy, nýbrž se i prodávají nebo studují a knihovna také pořádá různé vzdělávací akce a kurzy.

Naše exkurze knihovny směřovala také k prohlídce Kostela sv. Ignáce, který prochází postupnou rekonstrukcí, a kde se také pořádají koncerty a společenské akce jako například slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Celou návštěvu jsme zakončili prohlídkou Galerie Špejchar, kde momentálně probíhá výstava obrazů žateckého rodáka Vladimíra Nováka.

Exkurze byla příjemným i poučným zpestřením konce školního roku a pro knihovnu je jistě přínosné, že se rozšířil počet jejich čtenářů z řad našich žáků.