Rubriky
VOŠ

Všem letošním absolventům nejen průmyslovky

Všichni studenti čtvrtého ročníku měli teď v průběhu června v hlavě jednu jedinou myšlenku: úspěšně projít čtvrtým ročníkem a hlavně odmaturovat. Nejeden maturant si právě teď, po celém tom dlouhém stresovém období, které se neslo ve znamení Covidu 19, pokládá otázku, co bude dál.

Půjdu na vysokou? Ne každý však chce v této problematické době pokračovat na vysoké škole. I když je studentský život věc bezpochyby lákavá, též zároveň velmi nákladná. Ne každý chce odejít úplně do jiného města a ne každý má dostatek financí, který je na zaplacení dopravy, koleje a pomůcek ke studiu zapotřebí.

Chci se osamostatnit a začít pracovat? Ne každý už má vytvořenou tu správnou představu, co by chtěl v životě dělat, ne každý ví, v jaké firmě se realizovat. 

Maturita je málo, chtěl bych víc?

Je tu ještě jedna možnost, která umožní to rozhodování, kde nastartovat svou pracovní kariéru, ještě trochu oddálit a současně si studentský život o něco málo prodloužit.

Naše škola nabízí tříleté denní studium pro  obory Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT a  Výpočetní systémy.

Jedná se o program vyššího odborného studia zakončený absolutoriem. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.)

Chceme dát šanci i méně úspěšným maturantům, kteří se mohou přihlásit i v termínu pozdějším. Přihlášku je možné podat i pokud se zadaného cíle, úspěšné maturitní zkoušky podaří dosáhnout až v případném zářijovém termínu.

Tak neváhejte a přijďte mezi nás!!!