Rubriky
Maturity

Jak jsme se poprali s maturitami koronavirové době navzdory …

Před  třemi týdny byla maturita pro naše absolventy čtvrtých ročníků pouhým snem, maturitní otázky je strašily ve dne v noci a technické pojmy byly něco jako španělská vesnice. Není tomu tak dlouho, co se úřednická maturita skloňovala ve všech pádech a nejeden maturant by toto řešení bezpochyby uvítal. Maturitní týdny jsou ale již dnes minulostí a většina našich maturantů dnes určitě pozitivně hodnotí to, že úřednící nebyli vyslyšeni. Maturitu mají již dnes v kapse, dokázali se totiž se zkouškou dospělosti popasovat se ctí a společně se svými učiteli, kteří i navzdory koronaviru nakonec mohli své žáky do vytouženého cíle dovést. Jsme hrdi na své žáky i učitele, kteří potvrdili i v této nelehké době, že průmyslovka své žáky k maturitě připravit dokáže, byť za cenu hledání jiných, nových metod a cest, které jsme byli nuceni v průběhu celého roku objevovat.

Nezbývá než pogratulovat našim úspěšným absolventům,kteří dosáhli letos úspěšnosti z dvaaosmdesáti procent, a tím tak dopsali jednu kapitolu svého života. Avšak jejich cesta zde nekončí. Jakým směrem se bude nadále ubírat, již  záleží jen na nich samotných.

A jak jsme si vedli, jak celá ta cesta za snem letos vypadala, se můžete přesvědčit, když nahlédnete pod pokličku do přiložené videoochutnávky, jejíž snahou bylo zachytit onu celou cestu k cíli koronavirem poznamenanou.