Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky A4 a V4

Dne 7.6.2021 začaly ústní maturitní zkoušky tříd A4 a V4. Maturanti prověří své znalosti z profilových předmětů, ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků vykonávány letos nejsou. Tyto zkoušky jsou poslední, kterými maturanti v průběhu června procházeli.

Úspěšné absolventy ještě čeká slavnostní předání maturitního vysvědčení v kostele sv. Ignáce v Chomutově před zraky jejich rodičů a blízkých. Termíny slavnostního předávání vysvědčení budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Otakar Mašek