Rubriky
Očima studentů

Aklimatizace prvních ročníků na naší škole

Každý nový školní rok s sebou vždy přináší jednu novou věc – nové studenty dychtivé po poznání technologií. Letos i díky COVIDu byla aklimatizace nových studentů o něco složitější, ovšem i tak se jim naše škola snažila co nejvíce ulehčit a hlavně zpříjemnit vstup do nové etapy života vzdělání.

První ročníky tak počátkem září absolvovali adaptační pobyt na Lesné. Zde probíhali nejrůznější skupinové akce mající za cíl seznámení studentů a jejich vzájemnou interakci. Studenti se při těchto soutěžích spoléhali jeden na druhého a učili se vzájemné spolupráci, která je ve třídě klíčová.

Ihned po návratu bylo nutné stanovit odrazový bod pro budoucí vzdělání studentů. Naše škola každoročně připravuje „přípravné kurzy“ z matematiky, výpočetní techniky a dalších předmětů, které studentům pomáhají srovnat rozdíly v obsahu vědomostí ze základních škol. Probíhá zde například i seznámení se systémem MS 365, který škola využívá ke vzájemné komunikaci.

Po těchto záležitostech studenti nastupují do standardní výuky, kde se prvotně seznamují s vyučujícími, novými předměty a prostředím školy jako takovým.

Jak to vidí přímo studenti po dvou měsících? Natočili jsme s nimi a jejich vyučujícími video zaznamenávající jejich první kroky, které je možné zhlédnout na našem YouTube.

Přejeme novým studentům mnoho úspěchů v jejich budoucím studiu a v jejich vědomostním rozvoji!

Za školní parlament: David Jurka