Rubriky
Akce školy

Klub mladého diváka

Ani v letošním roce jsme se nechtěli zcela vzdát výjezdů za kulturou do hlavního města, a proto jsme se rozhodli realizovat pouze jednotlivé výjezdy na divadelní představení vzhledem k neustále se měnícím podmínkám v souvislosti s nákazou COVID-19.
Stihli jsme tedy s 26 žáky 18. 11. 2021 navštívit divadelní představení v divadle Na Vinohradech Jak se vám líbí. Shakespearova komedie je velkolepou ódou na lásku, bláznovství, přírodu – a zejména oslavou svobody. Postavy byly vyhnány ode dvora a jeho lesku, aby našly úkryt i lásku v přírodě. V této emigraci jako by odhodily něco ze svých společenských rolí a snad se tak dotkly svobody! V Ardenském lese se obraz složitého světa lomí v mnohačetném komediálním zrcadlení, a proto se v něm dodnes dějí zázraky.
Představení se nám velmi líbilo a doufáme, že situace nám dovolí v letošním školním roce ještě uskutečnit alespoň jeden další zájezd do jiného pražského divadla, možná snad Národního.