Rubriky
Nástěnka Oznámení

S rodiči opět on line

Třídní schůzky on line (25. 11. 2021 v 17:30 hod.)

Vzhledem k epidemiologické situaci, která stále není příznivá, se vedení školy rozhodlo organizovat třídní schůzky stejným způsobem jako v loňském školním roce, a to ve virtuální podobě. Třídní učitelé se s rodiči (zákonnými zástupci) setkají na společných on line schůzkách ve čtvrtek 25. 11. v 17:30 hod. Pro realizaci bude opět využito systému Bakaláři, přímo svoláním on line schůzky v aplikaci Teams. Na programu budou informace o průběhu výuky a klasifikaci v prvním čtvrtletí.

Bližší informace obdrží rodiče (zákonní zástupci) od třídních učitelů, kteří jim na jejich emailové adresy rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič (zákonný zástupce) v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.).  Dle časových možností se mohou i ostatní vyučující po domluvě s třídními učiteli do jednotlivých schůzek připojit.

Schůze zástupců SRPdŠ bude realizována písemnou formou.