Rubriky
Sportovní kurzy

Informace k lyžařským výcvikovým zájezdům.

I

Oba termíny 23. – 29. 1. i 27. 2. – 5. 3. 2022 zůstávají v platnosti.

Zúčastnit se mohou žáci očkovaní a ti, kteří prodělali covid v patřičném časovém odstupu (6 měsíců)

Všichni účastníci musí mít potvrzení o očkování nebo prodělání choroby. Ostatní bohužel jet nemohou. Je jich naštěstí skutečně málo (9) a mohou ještě svou situaci přehodnotit, případně prodělat nákazu. Z těchto důvodů necháváme jejich účast otevřenou U prvního turnusu do středy 5. 1., druhý turnus do středy 9. 2.

Všem, kteří zaplatili zálohu, a nebudou se z výše uvedených důvodů moci kurzu zúčastnit, bude záloha vrácena v plné výši, a to na účet, ze kterého platba přišla.

Před odjezdem bude potřeba nasdílet QR kódy z potvrzení o očkování. Jako pojistku, pro technické  a jiné potíže, prosím i o kopii písemné podoby certifikátu s sebou (ukončená druhá dávka). S podrobným postupem seznámím žáky po prázdninách formou informačního letáku.

Důležité je také včas nechat seřídit vázaní. Jednoznačně doporučujeme odborné seřízení v servisu. Pokud se některý rodič rozhodne pro vlastní seřízení, napíše toto na formát A6 s dodatkem, že přebírá plnou zodpovědnost za případné nevypnutí vázání a následný úraz.

V Chomutově 20. 12. 2021                vedoucí kurzů: J. Kouba