Rubriky
Nezařazené

Výuka formou konzultací

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, která stále není příznivá, se vedení školy rozhodlo realizovat ve dnech 20. a 21. 12. výuku formou konzultačních hodin.
Tímto rozhodnutím bychom chtěli podpořit doplnění tematických celků především u žáků, kteří zameškali nebo podcenili výuku a díky tomu nedosahují uspokojivých výsledků. Výuka bude zaměřena na individuální a skupinové konzultace určené k doplnění znalostí žáků ve stěžejních profilových předmětech a v předmětech praktického charakteru (praxe, laboratoře, měření apod.).

Tyto hodiny nebudou uvedeny v rozvrhu (v systému Bakaláři), žáci o nich budou během příštího týdne informováni prostřednictvím svých vyučujících.

Kromě pevně stanovených hodin konzultací budou též všichni vyučující v těchto dnech žákům k dispozici v budově školy od 8:00 do 13:00 hod., žáci mají tedy možnost využít i individuálních konzultací.

Ve středu 22.12. budou 1. a 2. vyučovací hodinu probíhat třídnické hodiny. O způsobu realizace budou též žáci informováni prostřednictvím třídních učitelů.