Rubriky
Nástěnka

Dveře budou tuto sobotu otevřené prezenčně i virtuálně!

V sobotu 15. 1 mohou všichni zájemci od 8:00 do 12:00 hod. navštívit naši školu jak v prostorách naší školy ve Školní, tak virtuálně na našich webových stránkách. Podmínkou vstupu do budovy školy pro osoby starší osmnácti let bude dokončená vakcinace (14 dní po poslední dávce), nebo prodělání nemoci COVID 19. Osoby mladší osmnácti let, kteří nesplňují podmínky, se mohou prokázat negativním PCR testem, který byl proveden  v předchozích 72 hodinách. Po celou dobu návštěvy bude pro všechny osoby povinná ochrana dýchacích cest (respirátor) a jednotlivé skupiny nesmějí přesáhnout dvacet osob.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není příznivá a podmínky se často mění ze dne na den, doporučujeme všem, aby sledovali naše webové stránky až do pátku, aby si ještě před konáním akce toto ověřili.

Na všechny zájemce, uchazeče i jejich rodiče se těší vedení školy a vyučující.