Rubriky
Soutěže a olympiády

Školní kolo Olympiády v českém jazyce aneb Jak vyhrát turnaj v biatlonu mateřštiny

Jak se stát vítězem a probojovat se do okresního kola? Třeba tím, že doplníte výpověď Kamaráde, co čteš dvěma způsoby tak, aby výraz co byl pokaždé jiným větným členem. Nebo tím, že do zadané výpovědi správně doplníte interpunkci, uvedete počet vět a určíte větné členy vybraných výrazů. Ale i v této chvíli můžete ještě pohořet, protože na vás čeká druhá biatlonová disciplína. Tou je napsat 200 – 300 slov volného slohového útvaru na téma V naší rodině mám nejraději…

Do stodvacetiminutového turnaje se na konci ledna zapojilo 30 žáků 1. až 3. ročníků. Některým se dařilo lépe v mluvnické části, jiným ve slohové, ale nakonec známe vítěze celého klání. Do okresního kola postupují Rostislav Lacek a Vratislav Jaroš. Místa náhradníků vybojovali David Jurka a Karel Kaška.

Všem bojovníkům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na setkání v příštím roce.