Rubriky
Oznámení

S rodiči opět online

Třídní schůzky online (21. 4. 2022 v 17:30 hod.)

Třídní učitelé se s rodiči (zákonnými zástupci) setkají na společných on line schůzkách ve čtvrtek 21. 4. v 17:30 hod. Pro realizaci bude opět využito systému Bakaláři, přímo svoláním online schůzky v aplikaci Teams. Na programu budou informace o průběhu výuky a klasifikaci ve třetím čtvrtletí.

Bližší informace obdrží rodiče (zákonní zástupci) od třídních učitelů, kteří jim na jejich emailové adresy rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič (zákonný zástupce) v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.).  Dle časových možností se mohou i ostatní vyučující po domluvě s třídními učiteli do jednotlivých schůzek připojit.

Schůze zástupců SRPdŠ bude realizována korespondenční formou.  Součástí budou též doplňkové volby do ŠR.

Vzhledem k tomu, že organizujeme třídní schůzky online formou již poněkolikáté, rádi bychom znali stanovisko rodičů. Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby se k formátu třídních schůzek vyjádřili pomocí formuláře, abychom měli zpětnou vazbu, jaký formát považují za nejvýhodnější.

Kliknutím na odkaz přejdete do formuláře, předem děkujeme za vaše názory: https://forms.office.com/r/6pm8XvLWLY