Rubriky
Exkurze

EUROCENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, ANEB JAK STUDOVAT/PRACOVAT V ZAHRANIČÍ

V druhé polovině letošního roku bude Česká republika opět zastávat funkci předsednické země EU. I proto jsme se rozhodli v závěru školního roku pro žáky 2. ročníků zorganizovat exkurzi do Eurocentra v Ústí nad Labem.

22. 6. v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje proběhly přednášky zaměřené na dva základní  okruhy: EU v kostce a předsednictví ČR a Evropská unie a mladí lidé.

První část programu se nesla v duchu obecných informací o EU – její vznik a vývoj, měna, nové členské země, předsednictví ČR apod. V závěru této části byl pro žáky připraven kvíz, a protože odměnou pro nejlepší řešitele byly sladkosti, všichni se snažili patřit mezi nejlepší. Nakonec zvítězil Ježiš (alias Adam Brettschneider ze třídy 2. B).

V druhé části nejprve vystoupila Alex z Francie, která žákům představila ESC program, který je určen lidem mezi 18 a 30 lety. Mluvila o své zkušenosti s dobrovolnictvím, s nímž začala už na vysoké škole. Nakonec se rozhodla získat zkušenost v zahraničí a v současné době pracuje jako dobrovolnice v neziskové organizaci Radka Kadaň. V závěru této části neplánovaně vystoupil žák naší školy Šimon Poplužník ze třídy 2. D, který až v konferenčním sále zjistil, že byly pozvány jeho „kolegyně“ z organizace Radka. Jako poslední byl žákům představen Dům zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Jejím hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

Věříme, že se žáky jednotlivé přednášky zaujaly, ale především je nasměrovaly k možnostem studia či práce v zahraničí.