Rubriky
Akce školy

NEUMÍREJ ZBYTEČNĚ!

Dne 31. 5. a 1. 6. na naší škole proběhl program NEUMÍREJ ZBYTEČNĚ, kterého se zúčastnili žáci

1. ročníků. NEUMÍREJ ZBYTEČNĚ je preventivně vzdělávací program, který se zaměřuje na odpovědné chování účastníků v silničním provozu a je určen studentům středních škol. Program realizuje Tým silniční bezpečnosti, což je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. Jejich hlavním cílem je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti.

V první části programu si žáci vyzkoušeli praktický zásah při příchodu k dopravní nehodě. Bez jakéhokoliv poučení školitele měli pomoci zraněným při nehodě (v učebně byla simulována nehoda automobilu a koloběžky). Poté bylo jejich chování probráno s lektorem, krok za krokem procházeli situaci a lektor je seznamoval s návodem postupu při dopravní nehodě a poskytnutí první pomoci.

V druhé části programu lektor – dopravní expert s žáky diskutoval o problémech nehody z hlediska právního – příčina, následek, prevence.