Rubriky
Třídní akce

SI TŘÍDA!

V současné době třídní kolektivy procházejí zátěžovým obdobím, proto jsme využili nabídky Skautského institutu.

V týdnu od 20. do 27. května se naši žáci všech prvních ročníků zúčastnili programu SI TŘÍDA!, který připravili pracovníci zmíněné organizace.

Cílem aktivit bylo, aby prváci v bezpečném prostoru uvolnili své emoce a ventilovali energii. Společně si prožili akce v neformální a uvolněné atmosféře. Zkusili spolupracovat se všemi spolužáky. Všichni také zažili partnerský přístup ze strany lektorů. Některé kolektivy poskytly i svým třídním příležitost vystoupit ze své obvyklé role a zapojit se do společných úkolů.

Na vlastní kůži si účastníci mohli vyzkoušet metody skautské výchovy – učení se zkušeností, sdílení odpovědnosti, role dospělého jako průvodce výchovou. Během činností se žáci řídili vlastními pravidly, vymýšleli strategie na splnění úkolu, odolávali „ laserům“ v podobě lan, pašovali „medvídka“, nabízeli pomoc spolužákům.

Ze závěrečných reflexí všech vyplynulo kladné hodnocení celé akce. Výroky některých: „Dokážeme spolupracovat jako tým! Dohodneme se všichni! Nebavíme se po skupinkách jako ve třídě, ale všichni spolu! Shodneme se! Pomůžeme si! Respektujeme se!“ Celý program naplnil CÍL!

V Ústeckém kraji finančně přispívá na projekt Nadace České spořitelny, čímž se náklady na žáka výrazně snižují.

Doufáme, že obdobné akce zopakujeme. Velké poděkování patří všem lektorům SI, kteří se během týdne našim žákům věnovali s velkým nasazením. Také oni chválili třídní kolektivy za aktivitu, slušnost a týmové vystupování.

NA SHLEDANOU PŘÍŠTĚ!

Mgr. Dagmar Lorencová