Rubriky
Erasmus+

Stínování v Cavalese, Itálie

Ve dnech 23.-29.10. se tři  naše kolegyně zúčastnily tzv. jobshadowingu  v rámci projektu vzdělávání učitelů financovaného z programu  #Erasmus. Účelem každého stínování je seznámení se s prostředím a fungováním školy v zahraničí, porovnání systémů školství, navázání  kontaktů pro další spolupráci, zmapování prostředí kulturního, odborného, ale i se  dozvědět základní informace  o zvycích,  tradicích či  gastronomii navštívené  země. To vše naše  účast splnila. Co jsme se tedy dozvěděly o fungovaní školy La Rosa Bianca v  malebném horském městečku Cavalese? 

Vyučovací hodina zde  trvá 50 minut, při čemž  3. hodina je vždy dvouhodinová. Přestávky  trvají 10 minut, uprostřed dne je jedna dlouhá. Na škole, kde jsme stínovaly, je výuka pondělí až pátek, pro nás nezvyklá sobotní výuka zde byla zrušena. První hodina začíná v  8:00, na  tělesnou výchovu se žáci  nedělí na kluky a holky. Studenti na oboru turismus se musí učit 3 jazyky – němčinu, se kterou začínají jako s prvním cizím jazykem,  angličtinu a ruštinu. Ostatní obory mají jazyky dva. Učitele zde nemají svoje vlastní kabinety,  sdílejí společně jednu  velkou sborovnu se systémem úložných skříněk pro pomůcky na výuku. Sborovna disponuje  kopírkou, faxem, kávovarem a několika notebooky. Žáci, učitelé a rodiče používají k evidenci absence, hodnocení a třídní knihy elektronický systém, který je podobný našemu systému Bakaláři. Studenti chodívají na oběd domů a spousta z nich dojíždí. Učebnice si kupují. Budova školy je rozlehlá, moderní, čistá, chodby prostorné a většinou  bez nástěnek či jiných doplňků.  Ve třídách je  lino, každá učebna má interaktivní tabuli s dataprojektorem a samozřejmě počítačem. Okna ve třídách jsou vybavena  venkovními žaluziemi na dálkové ovládání.  Na výuku  jazyků  žáci nejsou děleni do skupin jelikož je jich i tak ve třídě méně, většinou do dvaceti žáků.  Na konci studia skládají závěrečnou (maturitní) zkoušku. V anglickém i německém jazyce dosahují výstupní úrovně B2. Formy a metody výuky angličtiny jsou obdobné- střídání jazykových dovedností, důraz na  skupinovou  práci, poslech s porozuměním, cvičení z učebnice a z interaktivní tabule, důraz je kladen na mluvení a komunikaci. Všeobecná atmosféra školy je velmi přátelská, vztahy mezi učiteli a žáky taktéž. Mobilní zařízení jsou ve výuce napříč předměty povoleny. Škola je celkově zapojena do mnohem více projektů. Jsou to především studentské pobyty a stáže v cizině, delší praxe během školního roku ( 300- 400 hodin), výměnné studentské pobyty a jiné. 

Co říci na závěr?

Byl to svým způsobem náročný týden, který prověřil naší psychickou ale i fyzickou odolnost, jazykovou připravenost a byl doslova nabitý aktivitami a poznáváním, ale o tom stínování přeci je.  Jsem ráda, že se stínování uskutečnilo, považuji to za životní i pedagogickou zkušenost, která se těžko sdílí, kterou je prostě nejlepší zažít na “ vlastní kůži“.  Troufám si říct, že se mnou budou ostatní účastnice v tomto bodě souhlasit. Závěrem chci upřímně poděkovat i naší zástupkyni p. Galuszkové za  zprostředkování pobytu a firmě Gastro Italian Promotion, která se nám po celý týden v Itálii věnovala. Takže ještě jednou  “ molte grazie“  a  “ arrivederci Italia”.

Autor článku: Mgr. Ivana Dufková