Rubriky
Soutěže a olympiády

Inverze, aliterace či rytmus aneb Školní kolo olympiády z českého jazyka

Prosinec je už tradičně měsícem, kdy se konají školní kola olympiád. A jak v takové olympiádě z českého jazyka můžete zvítězit a stát se zástupcem školy v okresním kole? Třeba tím, že v textu naleznete nesprávně použitá slova, objasníte působivost uměleckého textu a uvedete jevy, které jej odlišují od běžného projevu. Nebo tím, že vypíšete slova se společným kořenem a uvedete jejich slovní druh. Ale i v této chvíli můžete ještě pohořet, protože na vás čeká druhá část zadání. Tou je napsat 200 – 300 slov volného slohového útvaru na téma Když tenkrát napadl sníh…

Olympiády, jejích maximální časová dotace činila 120 minut, se zapojilo 32 žáků 1. až 3. ročníků. Některým se dařilo lépe v mluvnické části, jiným ve slohové, ale nakonec známe vítěze. Do okresního kola, které se bude konat v dubnu, postupují Oliver Vejlupek a Kryštof Kleman, místo náhradníka vybojoval Zdeněk Levický.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na setkání v příštím roce.