Rubriky
Akce školy

Divadelní představení Offline

Ve středu 14. 12. se žáci 1. ročníků zúčastnili divadelního představení v chomutovském divadle s názvem Offline. Téměř celé představení se odehrálo v angličtině, která byla na odpovídající vstupní úrovni pro žáky 1. ročníků, tzn. na úrovni A2-B1. Žáci se nejen bavili, ale také si procvičili gramatické jevy, slovní zásobu a slangové výrazy, které nenajdou vždy v učebnicích. Dle reakcí žáků soudíme, že se většině z nich hra líbila a i ti slabší potvrdili, že hře velmi dobře rozuměli, což pomohlo zvýšit jejich sebevědomí a jistotu v používání cizího jazyka. Chcete-li si podívat na obsah hry či si připomenout, co jste se naučili, přečtěte si shrnutí představení na:  https://www.divadelnicentrum.cz/repertoar/offline