Rubriky
O škole

Změna je život

Naše škola disponuje bezesporu historicky i architektonicky významnou budovou. I vnitřní prostory, obzvláště zdobený hlavní vchod, působí velmi impozantně a vytváří důstojnou atmosféru.

Nicméně moderní doba a technologický pokrok jsou aspekty, které ke škole našeho typu neodmyslitelně patří. Se začátkem nového roku tak došlo k několika změnám, které stojí za to zmínit. V první řadě se jedná o nové směrovky v moderním, designovém provedení, jejichž cílem je usnadnit  orientaci v prostoru příchozím návštěvníkům, například při Dnech otevřených dveří,  nebo uchazečům a jejich rodičům při přijímacím řízení. Tyto směrovky byly umístěny nejenom u vchodu, kde je opravdu potřeba se řádně zorientovat, ale i ve vyšších patrech, kde odkazují na styčné body v budově. Mají dovést bloudící  třeba do kanceláře, či odborné učebny.

Při vstupu do budovy nikdo jistě nemůže přehlédnout novou velkoplošnou, dotykovou, informační tabuli, která zajišťuje okamžitý přísun těch nejdůležitějších informací, které jsou určeny jak žákům, tak učitelům nebo příchozím návštěvníkům. Tabule je nainstalována přímo naproti hlavnímu vstupu do budovy a celý systém je nyní ve zkušebním provozu. Nicméně zájem je především ze strany žáků obrovský, nic naplat, doba pokročila a vlivu moderních technologií se neubráníme.

V neposlední řadě je třeba zmínit též skvělé výukové tabule ve druhém patře, zachycující svět vědy a techniky, vývoj průmyslové revoluce, slavné vynálezce či vynálezy samotné. Naskenované QR kódy odkazují na Wikipedii, kde se zvídavým jedincům zobrazí podrobnější informace. Výukové tabule tak nejenom oživují školní chodby, ale zároveň i podporují využití moderních technologií. Jsou také vynikajícím nástrojem pro nás vyučující, kteří tak můžeme šikovným způsobem s jejich pomocí obohatit své hodiny.

V interiéru budovy se tak podařilo dosáhnout určitého snoubení minulosti a historického odkazu předchozích generací s moderní dobou technologického rozvoje. Pravda, ne každý má rád v životě změny, ale tato změna je určitě pozitivně vnímána většinou z nás.

Autor příspěvku: Mgr. Barbora Kubátová