Rubriky
Akce školy

Přednáška firmy ComAp, a.s.

V rámci nově navázané spolupráce s firmou ComAp, a. s., která se zabývá převážně zakázkami v oblasti řízení záložních zdrojů elektřiny a energetického managementu, proběhly pro žáky naší školy dvě převážně v anglickém jazyce vedené odborné přednášky. Náplní bylo nejen představení firmy a její historie, ale také dvou oblastí jejich byznysu, a to řízení gensetů (motorgenerátorů) a decentralizace sítě. Zejména v druhé oblasti se z důvodu většího využití „zelené“ energie nabízí mnoho otázek, které budou zapotřebí v dohledné době řešit. Je nutné především zajistit, aby síť byla připravená na další připojení nejrůznějších ekologických zdrojů, a aby byla zajištěna její spolehlivost, např. i v případě poruch. Žáci naší školy měli možnost se jinou formou zdokonalit v oblasti odborné angličtiny, získat informace o úspěšné české firmě a seznámit se s uvedenou problematikou. Z reakcí studentů bylo zřejmé, že přednáška byla vhodným zpestřením výuky anglického jazyka s přesahem do odborných předmětů.  

Děkujeme zástupcům firmy za jejich skvělou prezentaci, kterou zároveň můžeme využít k vlastní propagaci, neboť přednášející odborné části  byl náš bývalý žák, absolvent specializace energetika, nyní Product Line Manager Lukáš Mrkvička.