Rubriky
Očima studentů

Akademie #dikyzemuzem aneb Samet na školách 2.0

Svoboda, demokracie a lidská práva jsou základními pilíři České republiky. Ovšem jak tomu bylo v minulosti? Právě na tuto otázku se snaží přinést odpověď projekt „Samet na školách 2.0“, který již čtvrtým rokem připomíná události 17. listopadu nejen z historické perspektivy, ale hlavně z pohledu obyčejného občana Československé socialistické republiky mezi žáky středních škol a odborných učilišť.

V rámci tohoto projektu se v termínech 31.3. a 1.4. konala Akademie #dikyzemuzem, které se účastnili žáci Rostislav Lacek, Vratislav Jaroš a David Jurka. Ti se během dvou dnů účastnili workshopů majících za úkol nejen diskutovat o tématech, jako je svoboda, demokracie, lidská práva, aktivní občanství, orientace v moderní historii, kritické myšlení nebo sociální témata, ale hlavně je inspirovat k uspořádání oslav 17. listopadu i ve svém městě.

První den se workshopy pořádali v Magenta Experience Center, kde bylo nejprve slovo předáno známým českým influencerům, jejichž cílem bylo předat nám své poznatky ze světa médií a sociálních sítí. V mezičase jsme byli seznámeni s funkčními principy umělé inteligence a základy 3D tisku prostřednictvím workshopů od lektorů přizvaných Magenta Experience Centrem. Vrcholem poté bylo setkání s profesionály v oblasti práce s lidmi, kteří žákům přibližovali svoji práci a sdíleli s nimi zajímavé příběhy a rady z praxe prostřednictvím diskusí. Diskuse s těmito lidmi byly volitelné a každý si tak vybral to, co mu přišlo nejatraktivnější.

Druhý den se akce přesunula na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde pod záštitou vzdělávacího centra Didaktikon žáky čekaly workshopy zaměřené na inspiraci. Zde bylo opět na výběr z mnoha možností, každý stihl dva workshopy. Poté pro žáky studenti iniciativy Studentská Hybernská připravili aktivitu „Za sedmero diktaturami“. Zde žáci byli v roli mladé dívky, která se chtěla v nedemokratické zemi dostat na vysokou školu. V průběhu dvou hodin tak řešili nejrůznější politické a majetkové překážky, se kterými se v jednotlivých zemích lze setkat. Jako poslední již následovalo zhodnocení a zakončení.

Akademie byla nepochybně přínosem. Žáky inspirovala, naučila je mnohým dovednostem a rovněž jim připomněla, že svoboda a demokracie jsou jednou z těch nejcennějších věcí, kterou máme. Již nyní je skoro jisté, že oslavy 17. listopadu na naší škole budou inspirovány právě znalostmi z akademie.

Autor: David Jurka