Rubriky
Erasmus+

Erasmus stínování Lipsko

První květnový týden vyjeli tři učitelé z naší školy v rámci Erasmu na stínování do Lipska do školícího střediska Vitalis. Toto výcvikové centrum je zaměřeno na současné požadavky pracovního trhu a drží krok s dobou. Žáci z různých zemí zde zpracovávají projekty z oborů strojírenství, automatizace, výpočetní technika a elektro. Cílem workshopů je navodit atmosféru skutečné firmy – zadání úkolu a jeho zpracování v termínu, učení pomocí chyby, rozvoj samostatnosti, zodpovědného přístupu a soft skills.

Během pobytu se učitelé také seznámili s kulturou, historií a životem v Lipsku, navštívili historické město Drážďany a výrobní závod BMW. V neposlední řadě také rozvíjeli jazykové a komunikativní kompetence v anglickém a německém jazyce.

Doufáme, že tento výjezd nebyl posledním a že v následujících letech uvítají brány Kampusu Vitalis Gut Wehlitz i naše žáky.

Autor příspěvku: Ing. Reinerová, Mgr. Zichová