Rubriky
Sportovní kurzy

CTK Lesná 2023

Dnes dopoledne jsme se vrátili z Cykloturistického kurzu Lesná 2023. Kurzu se konal od pondělí 5. 6. do pátku 9. 6. a zúčastnilo se ho 58 žáků druhých ročníků, z toho 44 cyklistů doplněných čtrnácti „pěšáky“. Kostru tvořili chlapci z 2.B, kterých se kurzu zúčastnilo plných čtyřiadvacet. (všichni na kolech). Zejména u těch kondičně slabších nás to velmi mile překvapilo. Všichni účastníci vytvořili výborný kolektiv, se kterým byla radost spolupracovat. Rozhodně je řadíme mezi nejlepší party, jaké jsme na sportovních kurzech kdy měli.

V pondělí dopoledne jsme se sešli v malé tělocvičně. Pěší frekventanti se záhy vydali na autobus do Vysoké Pece, odkud pokračovali po svých, směr Lesná. Instruktorem skupiny byl pan učitel Mrázek. Parta dvanácti chlapců a dvou děvčat pod jeho vedením dokázala za pět dní zdolat neuvěřitelných a také rekordních 90 km. Těmto chlapcům a děvčatům tříd 2. C, D a E patří velké uznání.

Cyklisté se po skupinách vydali do Bezručova údolí, sraz byl na III. mlýnu. Stoupání na přehradu Kameničku posloužilo jako přirozený test pro rozdělení do výkonnostních skupin. Takto vytvořená družstva, poskládaná zejména v zájmu plynulosti vyjížděk, pokračovala směr Nový Dům – Zákoutí – Svahová – Lesná.

Po příjezdu na Lesnou jsme se ubytovali a hned se pustili do bloku drobných her. Večer pak proběhla jízda zručnosti velocipedistů. Znali jsme předpověď počasí, proto jsme s plněním naplánovaného programu neváhali.

A úterý nám dalo za pravdu. Celé dopoledne pršelo. Z toho důvodu proběhly besedy o zdravém životním stylu a zdravovědě. Odpoledne jsme se za mírného mžení vydali na zdravotní vycházku k několik málo kilometrů vzdálenému Tv vysílači Jedlák.

Ve středu jsme již absolvovali výlety na kolech a pěšky dle kondiční úrovně družstev. Cílem našich výletů byla působivá Flájská přehrada, která je mimo jiné stavebním unikátem, hraniční město Brandov s překrásnou cestou Telčským údolím (Telčské údolí je jedno z nejzachovalejších údolí v Krušných horách. Rozkládá se podél Telčského potoka, pramenícího v rašeliništi Na spáleništi), nedaleký Kalek či Hora svaté Kateřiny. Odpoledne a večer jsme pokračovali blokem netradičních her jako jsou petanque, softbal nebo kroket. Souběžně se uskutečnila horská časovka „několik set metrů“ pro cyklisty. 

Ve čtvrtek jsme dopoledne věnovali opět výletům, odpoledne jsme odpočívali, přičemž nadšenci měli možnost volného sportování na místním multifunkčním hřišti s umělým povrchem. Večer jsme vyhodnotili soutěže, odměnili vítěze i další úspěchy či záslužné činy. (V dovednostní soutěži zručnosti zvítězil Adam Jiřík z 2.B, v časovce potom jeho spolužák Lukáš Kovalík).

Jestliže jsem na začátku chválil pěší borce, závěrem musím totéž „provést“ i cyklistům. Horský terén je značně náročný. Všichni se během těch několika málo dní neuvěřitelně zlepšili, zejména ti nejslabší. Jen kdyby v podobných aktivitách chtěli pokračovat i nadále. Výborné pro kondici, dobré pro zdraví. Jednotlivá družstva se přeměnila v dobře fungující party.

Velkým pozitivem bylo navrácení termínu ze září do června, za což děkujeme. Denně jsme s našimi žáky získali zhruba tři hodiny denního svitu navíc. Rovněž meteorologické podmínky byly i přes „částečné vlhko“ významně příznivější.

Závěrem chci poděkovat všem účastníkům kurzu za přístup a celkové chování (drobnosti se najdou vždy). Zejména chci však poděkovat jménem svým i jménem „kolegyně manželky“ týmu instruktorů z řad učitelů. Dlouhodobě tvoří vynikající tým, fungující neformálně, obětavě, perfektně. Děkujme kolegům D. Lorencové, O. Kubánkové, B. Růžičkovi, P. Zichovi a v neposlední řadě M. Mrázkovi, který s námi byl poprvé a byli bychom rádi, aby to nebylo naposledy.

V Chomutově 9. 6. 2023                                                     vedení kurzu: J. a M. Koubovi