Rubriky
Exkurze

Exkurze žáků druhých ročníků do třídírny odpadů Ekoselect

V průběhu podzimu navštívili žáci druhých ročníků v rámci předmětu ekologie třídírnu odpadů firmy Ekoselect. Měli možnost seznámit se s problematikou třídění odpadů, viděli v praxi, jak jsou dotřiďovány zejména plasty a jak se dále nakládá s nimi i s ostatním odpadem. Exkurze zvyšuje informovanost žáků a rozvíjí ekologické vnímání a zodpovědnost každého žáka za stav životního prostředí.

Velké díky patří firmě Ekoselect, která nám exkurzi umožnila.

Mgr. Radovana Zichová