Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. […]

Rubriky
Exkurze

Cesta „Jáchymovským peklem“

Cesta za poznáním pro žáky A4, doplněné o zájemce z 1. A a 2. B, proběhla ve čtvrtek 24. září.      „Jáchymovské peklo“ má dva historické významy: a/ v 16. století, když vstupovali horníci do šachet, kde dolovali stříbro, a tak se přibližovali ke středu země – k bráně pekelné; b/ po roce 1948, […]

Rubriky
Exkurze

Exkurze – ČNB

Dne 29.9.2020 třídy TM4 a S4 navštívily expozici České národní banky „Lidé a peníze“ v Praze. K vidění bylo mnoho exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Žáci tak získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému. Nejzářivějším exponátem byla vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. […]

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze do firmy ESIMA

Mít vlastní firmu, svoje podnikání, je snem mnoha mladých lidí … žáci TM4 měli unikátní možnost podívat se do místní rodinné firmy ESIMA s.r.o., která nabízí především komplexní řešení pro průmyslové objekty, a tak má opravdu široké zaměření a pestrou náplň práce. Přímo od majitelů, manželů Endrštových, se studenti dozvěděli celou agendu chodu firmy, tzv. […]

Rubriky
Exkurze

Science Center Techmania

Školní rok začal a jednou z prvních akcí pro žáky 2. a 3. ročníků byla návštěva experimentální stanice pro zvídavé Techmania v Plzni. Ta představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Stálé i putovní interaktivní expozice jsou zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže […]

Rubriky
Exkurze

Exkurze Parker Hannifin

Dne 27.1.2020 navštívila třída TM4 americkou společnost Parker Hannifin Corporation se sídlem v Chomutově.  Firma Parker Hannifin Corporation je celosvětovým dodavatelem hydraulických a pneumatických systémů, hadic a šroubení, elektromechaniky, filtrace, řízení procesů, klimatizace, letectví a kosmonautiky.  Prohlídka společnosti byla zaměřena především na kvalitu procesů. » FOTOGALERIE Děkujeme společnosti Parker za uskutečnění exkurze. Ing. Jana Rosecká

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Březenecká na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických […]

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Heyrovského na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických […]

Rubriky
Exkurze

Exkurze Nexen Tire

Ve čtvrtek 19. 12. se vybraní žáci 3. ročníků zúčastnili velmi zajímavé exkurze v závodu Nexen Tire, který se nachází na žatecké zóně Triangel. Po úvodní prezentaci firmy jsme si prohlédli celý závod a měli možnost se seznámit s celým postupem výroby pneumatik a jednotlivými úseky provozu. Také jsme navštívili zaměstnaneckou jídelnu, kde byl pro […]

Rubriky
Akce školy Exkurze

Exkurze žáků druhých ročníků do třídírny odpadů Ekoselect

V průběhu října a listopadu navštívili žáci druhých ročníků v rámci předmětu ekologie třídírnu odpadů firmy Ekoselect. Měli možnost seznámit se s problematikou třídění odpadů, viděli v praxi, jak jsou dotřiďovány zejména plasty a jak se dále nakládá s nimi i s ostatním odpadem. Exkurze zvyšuje informovanost žáků a rozvíjí ekologické vnímání a zodpovědnost každého […]