Rubriky
Exkurze

Exkurze 1. ročníků v Praze

V rámci výuky dějepisu se ve dnech 26. 4. – třídy 1.B a 1.C – a 27. 4. – třída 1.D. – uskutečnila exkurze žáků do Židovského muzea v Praze.
Žáci si s velkým zájmem a pietou prohlédli Pinkasovu synagogu, kde se nachází Památník českých a moravských obětí šoa a dětské kresby z ghetta Terezín z let 1942-44. Dále ještě navštívili Starý židovský hřbitov a Klausovu synagogu, ve které zhlédli expozici k židovským zvykům a tradicím.
Jako poslední si žáci také prohlédli Španělskou synagogu, která vzbuzuje obdiv celého světa díky své krásné nově zrestaurované vnitřní výzdobě v maurském stylu. Kromě jiného je zde též umístěna sbírka stříbra z českých synagog.

» FOTOGALERIE

Příspěvek připravila Mgr. Valentýna Klimešová