Rubriky
Sportovní kurzy

Informace k Lyžařskému kurzu 1. ročníků.

Aktuální informace k Lyžařskému kurzu pro žáky a rodiče:

Vzhledem k tomu, že řada žáků a jejich rodičů nedokázala v daném termínu vyplnit elektronickou přihlášku na povinný lyžařský kurz, byli jsme nuceni posunout termín uzávěrky ze 30. 6. na 20. 9. 2019. Do tohoto termínu jsou žáci povinni odevzdat náhradní písemnou formu přihlášky, kterou obdrželi minulý týden v úvodních hodinách TvS. (týká se žáků bez elektronického přhlášení). Do téhož data musí zájemci o LVZ Pec pod Sněžkou zaplatit 1. část zálohy (1000,- Kč) a přinést písemný doklad.

V jakémkoli jiném případě (i při dalším zpoždění) nebudou vzati do stavu a budou muset volit mezi běžeckou variantou a žádostí o uvolnění kurzu.

Všem přihlášeným na LVZ Pec se na druhou stranu velice omlouváme. Počátkem září jsme obdrželi od poskytovatele informaci o značném zdražení našeho pobytu a to z 550,- Kč na osobu a den na 589,- Kč. Z tohoto důvodu jsme nuceni navýšit i my vybíranou zálohu ze 4000,- na 4200,- Kč. Druhá část zálohy tak bude činit 3200,- Kč.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V Chomutově 16. 9. 2019 vedoucí kurzu: J. Kouba