Rubriky
Nástěnka

Prezenčně, distančně i rotačně

Ve 3. stupni “PES” (tzn. od pondělí 7. 12.) bude platit následující organizace výuky:

4. ročníky se budou nadále vyučovat prezenčně bez hodin TV (MS bude jako kombinovaná výuka realizován distančně). Ostatní skupinové předměty odborného charakteru v 1. – 3. ročnících budou též pokračovat dle rozpisu z minulého týdne, tzn. prezenčně.

Varianta A

V týdnu od 7. 12. přibude prezenční výuka všech  předmětů vyjma TV ve 3. ročnících, 1. a 2. ročníky absolvují v tomto týdnu prezenčně pouze hodiny skupinového odborného charakteru, ostatní hodiny budou realizovány distančně (synchronně, příp. asynchronně).

  1. ročníky – prezenčně (hodiny skupinového odborného charakteru), zbytek distančně
  2. ročníky – prezenčně (hodiny skupinového odborného charakteru), zbytek distančně
  3. ročníky — prezenčně (bez TV)
  4. ročníky – prezenčně (bez TV, MS distančně)

Varianta B

V týdnu od 14. 12. dojde k rotaci tříd a bude probíhat prezenční výuka všech předmětů vyjma TV 4. ročníků společně se všemi 1. a 2. ročníky, 3. ročníky absolvují v tomto týdnu prezenčně pouze hodiny skupinového odborného charakteru, ostatní hodiny budou realizovány distančně opět synchronně, příp. asynchronně v rámci možností každého jednotlivého vyučujícího.

  1. ročníky – prezenčně (bez TV)
  2. ročníky – prezenčně (bez TV)
  3. ročníky — prezenčně (hodiny skupinového odborného charakteru), zbytek distančně
  4. ročníky – prezenčně (bez TV, MS distančně)

Od 7. 12. mohou též všichni žáci plně využívat konzultací dle rozpisu, který je k dispozici na stránkách školy.

V předvánočním týdnu, tzn. 21. a 22. 12. bude opět platit varianta A a v prvním týdnu po Novém roce opět začne výuka variantou A.

Prosíme všechny, aby respektovali následující opatření:

V budově školy je povinné použití roušky, dodržovat hygienická nařízení mytí rukou a použití dezinfekce. Též je potřeba minimalizovat pohyb po budově, dodržovat vzájemné rozestupy a větrání v jednotlivých třídách po 30 minutách. Současně nabádáme žáky a učitele, aby dodržovali pravidla karantény.