Rubriky
Nástěnka Oznámení Pro studenty

Vánoční sbírkový den na nadaci Dobrý anděl

Jak mnozí z vás jistě ví, naše škola se již několik měsíců aktivně zapojuje do sbírky DOBRÝ ANDĚL, která pomáhá rodinám dětí s těžkou nemocí. Již v minulém školním roce byl založen transparentní účet, na který mohou žáci i učitelé dobrovolně přispívat. Věřím, že někteří z vás již také něco málo přispěli, ovšem musím zmínit ukázkovou akci třídy 1.A, jež uspořádala sbírku, ve které se jim podařilo společně se svou třídní učitelkou, paní Lorencovou, vybrat krásných 1.500,- Kč. A již tento pátek (17.12) se do sbírky budete moci zapojit i vy. Proběhne totiž Vánoční celoškolní sbírka pro DOBRÉHO ANDĚLA a vy budete mít možnost zlepšit Vánoce nemocným dětem po celé republice. Pokud si přejete přispět, budete mít možnost o velké přestávce, kdy bude váš třídní zástupce (nebo jím vybraná osoba) vybírat peníze, jež se následně předají účetním a pošlou hromadně na účet DOBRÉHO ANDĚLA.

Děkujeme a přejeme všem hezké Vánoce.

Za Školní parlament Jan Prošek V3