Rubriky
Nástěnka Oznámení

Screeningové testování

Mimořádné opatření 14600/2021-26MIN/KAN řeší mj. testování žáků v nadcházejícím období.

Testování proběhne v termínech: 3., 6., 10., 13. ledna (tedy pondělky a čtvrtky), dále 17. ledna (pondělí) a poté každé další pondělí – do odvolání.

V termínu testování se celá třída dostaví do kmenové učebny 15 minut před zahájením 1. vyučovací hodiny k provedení rychlého antigenního samotestu.

Test nemusí absolvovat pouze ti, kteří předloží PCR test (ne starší 72 hodin) nebo AGT test z veřejného místa (ne starší 24 hodin).

Další výjimky („očkování, prodělání“) nejsou akceptovány!

Pokud bude zachycen žák s pozitivním výsledkem testu, bude odeslán domů. Jeho povinností je podrobit se konfirmačnímu PCR testování. Škola (ZŘ Ing. Galuszková) pošle na email žáka potvrzení o pozitivním testování. Žák (popř. zákonný zástupce) informuje o výsledku PCR testu třídního učitele.

Žáci, kteří nebyli v čase testování ve škole, se podrobí testování neprodleně při příchodu do školy na školním testovacím místě v prostorech dílen (jak tomu bylo i dříve).

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022