Rubriky
Sport

Krajské kolo v silovém čtyřboji – 1. místo – postup do celostátního finále

Ve středu 17.12. 2014 cestovala výprava našich silných mužů do Teplic na Krajské kolo v silovém čtyřboji družstev středních škol. V referátu z okresního kola jsem se podrobně rozepsal o jednotlivých disciplínách. Teď to doplním pouze informací, že se jedná v podstatě o testování velmi všetranných silových schopností a dovedností dynamického charakteru. Až na tlaky činkou vleže se jedná o cviky s využitím vlastní váhy těla – shyby, vznosy, trojskok snožmý. Velmi náročné a opravdu velmi všestranné.

Naši chlapci opanovali okresní kolo naprosto suverénně, takže na krajské kolo odjížděli s určitými očekáváními, která se jim nakonec opravdu povedlo naplnit. Vítězství sice nebylo tak jednoznačné, neboť tým na druhém místě (borci z Ústí nad Labem) ztrácel pouhých 11 bodů v celkovém součtu. Potom ovšem následovala značná propast. Z kontextu navíc vyplynulo, že s námi nikdo ze zúčastněných ani organizátorů příliš nepočítal. O to sladší bylo vítězství a postup do celostátního finále, které se uskuteční v zatím blíže neurčeném termínu v Karviné.

Reprezentovali: Kryštof Šimána a Patrik Hoffmann (oba S4), Jakub Šilhavý (2B) a Dominik Pašek (1D). Kryštof byl navíc na stupních vítězů v jednotlivcích a to konkrétně na krásném třetím místě. Ani ostatní naši závodníci za ním o mnoho míst nezaostali. A právě tato vyrovnanost na vysoké úrovni byla klíčem ke konečnému úspěchu. Všem našim „zdatným jinochům a mužům“ blahopřejeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci školy. Celostátní kolo na opačném konci republiky je pro nás všechny velkou výzvou.

Tým doprovázela a motivovala paní učitelka Koubová

za kabinet TvS:  J. Kouba