Rubriky
Nástěnka

Konzultace 4. ročníků

V následujícím týdnu od 19. 4.  do 23. 4. je možné  realizovat skupinové konzultace pro 4. ročníky. Jedná se o konzultace s vyučujícím, kde je možné setkání max. počtu šesti žáků. Konzultace budou realizované podle rozpisu (přiložená tabulka), jsou pro žáky dobrovolné, bez klasifikace. Žáci, kteří se na konzultaci dostaví, se musí podrobit testování, pokud nedoloží potvrzení o provedení jiného testu, kde ještě nevypršela stanovená 7-denní lhůta. Testování nemusí také absolvovat žák, u něhož již  proběhla 14-denní lhůta po aplikaci druhé dávky očkování, nebo žáci, kteří jsou v ochranné 90-denní  lhůtě po prodělané nemoci Covid 19. Žáci budou vstupovat do budovy pouze zadním vchodem přes dílny, kde bude  také testování probíhat. Doporučujeme, aby se dostavili vždy cca 20 min před zahájením, aby nedocházelo při realizaci k časové tísni. Žáci také musí přijít do školy vybaveni respirátorem, který budou po celou dobu využívat, je nutné též dodržovat hygienické zásady (dezinfekce rukou, rozestupy).

Konkrétní časy pro jednotlivé skupiny budou dle domluvy s každým jednotlivým vyučujícím daného předmětu.