Rubriky
Nástěnka

Rodiče s učiteli znovu ve virtuálním prostoru

Přestože jsou dveře školy stále zavřené  jak našim žákům, tak jejich rodičům, snažíme se harmonogram školního roku dodržovat. Virtuální třídní schůzky jsme si již na podzim vyzkoušeli,  budeme tedy touto formou realizovat i třídní  schůzky teď na jaře. Sejdeme se na společných on line schůzkách  27. 4. v 16:30 hod.  Na programu budou informace o hodnocení ve třetím čtvrtletí a především naše roční zkušenosti z on line výuky. Pro  realizaci bude opět využito systému Bakaláři a on line schůzka v aplikaci Teams.

Bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů, kteří všem rodičům rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.), Dle časových možností se mohou i ostatní vyučující po domluvě s třídními učiteli do jednotlivých schůzek připojit.

Schůze zástupců SRPdŠ bude pro tentokrát realizována písemnou formou.