Rubriky
Akce školy

Divadelní představení Offline

Ve středu 14. 12. se žáci 1. ročníků zúčastnili divadelního představení v chomutovském divadle s názvem Offline. Téměř celé představení se odehrálo v angličtině, která byla na odpovídající vstupní úrovni pro žáky 1. ročníků, tzn. na úrovni A2-B1. Žáci se nejen bavili, ale také si procvičili gramatické jevy, slovní zásobu a slangové výrazy, které nenajdou vždy v učebnicích. […]

Rubriky
Akce školy

Navštívili nás žáci ZŠ Chomutov, Školní

Dnes 7.12.2022 navštívili naši školu v doprovodu svého pana učitele vybraní žáci devátých ročníků základní školy Chomutov, Školní.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na naší škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si […]

Rubriky
Akce školy Nezařazené

Hamlet před tabulí

Ve středu 23. 11. 2022 jsme u nás přivítali sympatické herce z Hradeckého divadla, kteří zrealizovali pro žáky 1. a 2. ročníků své představení s názvem Divadelní cestopis, které je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní obrození. Herci sice dbali na zachování typických dramatických prvků pro období renesance, baroka, […]

Rubriky
Akce školy

Navštívili nás žáci ZŠ Chomutov, Hornická

Dnes 23.11.2022 navštívili naši školu v doprovodu svého pana učitele vybraní žáci devátých ročníků základní školy Chomutov, Hornická.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na naší škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si […]

Rubriky
Akce školy

Připomenutí Dne boje studentů za svobodu a demokracii 1989 a Mezinárodního dne studentstva

Dny státních svátků (28.10. Den vzniku samostatného československého státu,17.10. Den boje za svobodu a demokracii) a 11.11. významný Den válečných veteránů si pravidelně připomínají žáci průmyslovky na pietních akcích pořádaných městem. Patří k příkladným účastníkům těchto oslav svým chováním, vystupováním i oblečením. Pro nás pedagogy je radostí naše studenty při těchto aktivitách i v jejich osobním volné čase […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka Oznámení Pro rodiče

S rodiči znovu tváří v tvář

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 si dovolujeme po dvouleté pauze opět pozvat všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat od 16:30 hod. v kmenových třídách ve škole. Na programu bude představení jednotlivých vyučujících a projednání prospěchu žáků za první čtvrtletí. Schůze zástupců SRPdŠ bude realizována korespondenční formou. Na vaši účast se těší třídní […]

Rubriky
Akce školy

Konference Future Port Youth 2022

Dne 10.11.2022 jsme se v hodinách anglického jazyka zúčastnili konference Future Port Youth, která se zaměřuje na rozvoj mladých studentů v oblasti inovací, technologií, digitalizace a dovedností pro 21. století. Tento den se do různých evropských škol, tudíž i k nám, v interaktivním programu dostali světoví řečníci z předních technologických firem jako Blue Origin, Open Bionics, apod., […]

Rubriky
Akce školy

Navštívili nás žáci ZŠ Chomutov, Písečná

Dnes 9.11.2022 navštívili naši školu v doprovodu své paní učitelky vybraní žáci devátých ročníků základní školy Chomutov, Písečná.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na naší škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si […]

Rubriky
Akce školy

Navštívili nás žáci ZŠ Chomutov, Kadaňská

Dnes 2.11.2022 navštívili naši školu v doprovodu svého pana učitele vybraní žáci devátých ročníků základní školy Chomutov, Kadaňská.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na naší škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si […]

Rubriky
Akce školy Semináře

Matematický seminář: „Logické spojky pod lupou“

Ve středu 16.11.2022 proběhne od 14:30 v učebně č.204 matematický seminář: „Logické spojky pod lupou“. Seminář je určený pro zvídavé žáky prvních ročníků, kteří si chtějí přidat „něco na víc“ ke svým vědomostem z matematické logiky získaných v hodinách matematiky. Na seminář budete potřebovat pouze psací potřeby. Závazné přihlášení proveďte nejpozději do pondělí 14.11.2022 10:45 […]