Rubriky
Výuka

Mezipředmětové vztahy aneb propojení dílen a angličtiny

To, že nás angličtina obklopuje na každém kroku, asi není nic nového, ale dílny a nářadí anglicky ve výuce? Ano, i to je možné. Pokusili jsme se o to během několika hodin angličtiny v pondělí 18.11. ve třídách 2E, E3, V3, S3, A4, TM4, S4. Studenti poznávali různá nářadí, pojmenovávali je v angličtině, hráli slovní hru – […]

Rubriky
Očima kantorů Výuka

Učení hrou

Ne vždy musí být učení dril a „mučení“. Mnoho věcí se dá naučit i hrou. Ne všechny třídy a všichni žáci jsou však natolik rozumní a disciplinovaní, aby si mohli v hodinách hrát. To ale neplatí o žácích třídy 2A. Vždy se v hodinách angličtiny s vervou pustí do úkolů pro ně připravených. Tentokrát jim […]

Rubriky
Oznámení Výuka

Požadavky na pomůcky pro 1. ročníky

Rubriky
Projekty Výuka

Celosvětový hit

Celosvětový hit s názvem MysterySkype, jenž je součástí širšího projektu Skype in the classroom, je od září 2014 k dispozici i českým školám. Tento výukový program pomáhá formou hry studentům všech věkových kategorií poznávat cizí kultury a země. Studenti z různých koutů světa se díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a především […]

Rubriky
Oznámení Sport Výuka

Doplnění výkonů ve skoku vysokém pro žáky – 30. 11. ve 13. 20 hod.

V pátek 30. 11. 2018 po šesté vyučovací hodině proběhne v malé tělocvičně doplňování výkonů ve skoku vysokém pro žáky, kteří v hodině TvS nemohli z různých důvodů skákat. Pokud by se však jednalo o déle trvající nemoc či zranění, budou žáci z disciplíny uvolněni. V takovém případě by se jednalo o chvályhodnou iniciativu.

Rubriky
Očima kantorů Výuka

Divadlo tradičně netradičně

Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století Již se stalo tradicí, že žáci 4. ročníku absolvují na počátku školního roku neobvyklou výukovou dvouhodinovku. Se zkušenou dvojicí z hereckého souboru Divadélka pro školy z Hradce Králové se vydali po stopách českého divadla 20. století a zhlédli tak ukázky hned z  několika divadelních her významných českých autorů […]

Rubriky
Akce školy Výuka

Hodina moderní chemie

Dne 4.6. navštívily  naší školu studentky VŠCHT v rámci popularizace chemie s programem „Hodina moderní chemie – barvy“. Hodina plná demonstračních pokusů byla určena pro žáky druhých ročníků, kteří se letos učí základy organické chemie. Žáci byli svědky zajímavých pokusů, během kterých došlo např. k odbarvení rajčatové šťávy bromovou vodou nebo mohli pozorovat, jak fungují acidobazické indikátory. Sami […]

Rubriky
Výuka

Z hodiny SSH…

Po dohodě s novým správce počítačové sítě na naší škole a v rámci výuky předmětu „správa hardware a software“ provedli studenti posledního ročníku oboru Elektronické počítače profylaktiku počítačů v učebně CAD. Bylo provedeno vyčištění počítačů a také výměna teplovodivé pasty chladiče procesoru. Studenti také opravili chybné uchycení nových SSD disků tak, aby odpovídalo používaným standardům. V průběhu hodiny si […]