Rubriky
Nástěnka

Virtuální třídní schůzky

Přestože nám pandemie Covidu 19 narušila celkový chod školy, snažíme se postupovat podle vytvořeného harmonogramu školního roku. Vzhledem k vývoji situace přesouváme, i když nedobrovolně, všechny aktivity do kyberprostoru, tedy i plánované třídní schůzky. Historicky první virtuální třídní schůzky proběhnou v úterý 24. 11. od 16:00. Na programu budou informace o hodnocení v prvním čtvrtletí a především zásady […]

Rubriky
Nástěnka

Distančně i v listopadu

I po podzimních prázdninách až do odvolání bude výuka organizována distančně dle stávajícího řešení, tedy dle rozvrhu, online, synchronizovanou formou. Vyzýváme žáky, aby i nadále dbali pokynů svých vyučujících a byli na on line hodinách přítomni. Při jakýchkoli změnách organizace vzdělávání vás budeme informovat. Přejeme vám i vašim blízkým mnoho zdraví.

Rubriky
Nástěnka

Úprava formy distanční výuky

Na vědomí všem žákům a jejich rodičům: Vzhledem k vývoji současné situace a vzhledem k tomu, že dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 byla zakázána osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách, čímž byla zrušena výjimka praktického vyučování a výuka pokračuje pouze distanční formou, bylo rozhodnuto realizovat distanční výuku […]

Rubriky
Nástěnka

Sekretariát – úřední hodiny

V době nouzového stavu funguje sekretariát v pracovní dny od 8:00 do 12:00. Petra Panošková

Rubriky
Nástěnka

Dále již jen distančně!

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách od 14. 10. 2020, 0:00 hodin, do 1. 11. 2020, 23:59 hodin. Výuka bude probíhat dle rozvrhu pouze distančně. Dny 26. a 27. 10. 2020 jsou opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: […]

Rubriky
Nástěnka

Stávající forma výuky pokračuje!

Dle usnesení vlády i nadále přetrvává zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole s výjimkou praktické přípravy. I v dalším týdnu pokračujeme ve stávající formě vzdělávání. Distanční výuka s prvky praktického vyučování bude realizována do 23. 10. Opatřeními MŠMT jsou dny 26. a 27. 10. pro žáky stanoveny jako dny volna, na které budou ve dnech […]

Rubriky
Nástěnka

Praktická výuka prezenčně

Z nařízení KHS ÚK plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Výuka realizovaná dle rozvrhu prezenčně ve škole s povinnou účastí žáků: A3 – čt (ELMc a MIT) a pá (PRX, MIT, ELMc) A4 – st – celý den (všechny skupiny) E3 – st […]

Rubriky
Nástěnka

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Z nařízení (viz. příloha) plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nezbytné praktické tematické celky budou realizovány prezenčně (fyzickou účastí žáka na vzdělávání v budově školy). K této realizaci bude žák vyzván vyučujícím. Distanční výuka, vč. prezenčních praktických tematických celků, probíhá dle rozvrhu […]