Rubriky
Nástěnka

Prezenčně, distančně i rotačně

Ve 3. stupni “PES” (tzn. od pondělí 7. 12.) bude platit následující organizace výuky: 4. ročníky se budou nadále vyučovat prezenčně bez hodin TV (MS bude jako kombinovaná výuka realizován distančně). Ostatní skupinové předměty odborného charakteru v 1. – 3. ročnících budou též pokračovat dle rozpisu z minulého týdne, tzn. prezenčně. Varianta A V týdnu od 7. 12. […]

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Tradičním schůzkám možná odzvonilo

Učitelé i rodiče si pochvalují setkání on-line, které v tomto týdnu proběhlo na naší škole. Jednalo se o historicky první virtuální třídní schůzky, novinku, která byla zavedena kvůli koronavirovým opatřením. Vedení školy po úspěšném zvládnutí uvažuje o tom, že tato forma setkávání s rodiči bude zavedena nastálo. Na třídních schůzkách oceňujeme hlavně snadný přístup a díky […]

Rubriky
Nástěnka

Distančně i prezenčně

Při změně z 5. na 4. stupeň „PES“ (tzn. od 25. 11.) bude platit následující organizace výuky: 4. ročníky se od středy 25. 11.  budou vyučovat prezenčně a 1., 2. a 3. ročníky kombinovaně distančně i prezenčně (skupinové předměty odborného charakteru praktického vyučování) a tato změna bude platit do další následující změny stupně „PES“. V rozvrzích […]

Rubriky
Nástěnka Soutěže a olympiády

Matematická olympiáda 2020/21

70. ročník MO byl již vyhlášen ve věstníku MŠMT. Zadání domácího kola naleznete na stránkách www.jcmf.cz – matematická olympiáda – olympiáda pro SŠ. Pro 1. ročník je určena kat. C, pro 2. roč. kat. B a pro 3. a 4. roč. je určena kat. A.  Další informace naleznete na uvedených stránkách. Online kurzy k domácím úkolům […]

Rubriky
Maturity Nástěnka

Maturita 2021

Informační video k maturitním zkouškám

Rubriky
Nástěnka

Virtuální třídní schůzky

Přestože nám pandemie Covidu 19 narušila celkový chod školy, snažíme se postupovat podle vytvořeného harmonogramu školního roku. Vzhledem k vývoji situace přesouváme, i když nedobrovolně, všechny aktivity do kyberprostoru, tedy i plánované třídní schůzky. Historicky první virtuální třídní schůzky proběhnou v úterý 24. 11. od 16:00. Na programu budou informace o hodnocení v prvním čtvrtletí a především zásady […]

Rubriky
Nástěnka

Distančně i v listopadu

I po podzimních prázdninách až do odvolání bude výuka organizována distančně dle stávajícího řešení, tedy dle rozvrhu, online, synchronizovanou formou. Vyzýváme žáky, aby i nadále dbali pokynů svých vyučujících a byli na on line hodinách přítomni. Při jakýchkoli změnách organizace vzdělávání vás budeme informovat. Přejeme vám i vašim blízkým mnoho zdraví.

Rubriky
Nástěnka

Úprava formy distanční výuky

Na vědomí všem žákům a jejich rodičům: Vzhledem k vývoji současné situace a vzhledem k tomu, že dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 byla zakázána osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách, čímž byla zrušena výjimka praktického vyučování a výuka pokračuje pouze distanční formou, bylo rozhodnuto realizovat distanční výuku […]

Rubriky
Nástěnka

Sekretariát – úřední hodiny

V době nouzového stavu funguje sekretariát v pracovní dny od 8:00 do 12:00. Petra Panošková

Rubriky
Nástěnka

Dále již jen distančně!

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách od 14. 10. 2020, 0:00 hodin, do 1. 11. 2020, 23:59 hodin. Výuka bude probíhat dle rozvrhu pouze distančně. Dny 26. a 27. 10. 2020 jsou opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: […]