Rubriky
Nástěnka Pro studenty

ČEPS motivuje naše žáky

Partnerství průmyslovky s firmou ČEPS není žádnou novinkou Společnost podporuje odborné vzdělávání Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se letos znovu přesvědčí dalších celkem patnáct nejlepších žáků naší školy, žáků prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka

Prváci poznávali město

Dne 6.9.2021 se jako již každoročně uskutečnil projekt Poznej město Chomutov. Skupiny našich nových prváků se vydaly po stopách legendy o bezhlavém mnichovi na průzkum našeho města. Zvláště pro dojíždějící to byla skvělá šance, jak poznat své nové studentské působiště a jeho krásy. Chomutováci pak měli možnost vžít se do role průvodce a poradit příchozivším, kudy a kam. Plnění úkolů pak posloužilo k rozšíření znalostí o městu […]

Rubriky
Nástěnka Pro studenty

Že by snad letos tváří v tvář?

Věříme, že pandemie stagnuje, výuka by se tedy prý měla opět vrátit do normálních kolejí. Na jak dlouho, to je však otázka. Současná situace nám dovoluje tvářit se tak, že alespoň pro nejbližší dny, či snad týdny je krize loňského školního roku zažehnána, že pandemie je právě pro tuto chvíli na nějakou dobu minulostí. Prostory […]

Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka je od následujícího týdne v plné šíři obnovena!

Od 24. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků (tzn. obnovena prezenční forma výuky dle rozvrhu) ve škole. Nadále trvá povinnost každého žáka být jedenkrát v týdnu při prvním vstupu testován (příp. doložit výjimku z testování) a povinnost nošení ochrany dýchacích cest. Dne 24. 5. mají žáci 1. – 3. ročníku „ředitelské volno“ z důvodu konání didaktických testů 4. ročníků, výuka nebude probíhat prezenčně ani […]

Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka předmětů praktického charakteru obnovena

Od 26. 4. bude probíhat výuka předmětů praktického charakteru všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupinách. Všichni žáci i učitelé budou dvakrát týdně podrobeni testování, pokud se neprokáží negativním výsledkem testu s platností, která nepřekročila 48hodin, či certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé  dávky), nebo ještě neuplynula 90-denní lhůta po prodělané nemoci Covid […]

Rubriky
Nástěnka

Konzultace 4. ročníků

V následujícím týdnu od 19. 4.  do 23. 4. je možné  realizovat skupinové konzultace pro 4. ročníky. Jedná se o konzultace s vyučujícím, kde je možné setkání max. počtu šesti žáků. Konzultace budou realizované podle rozpisu (přiložená tabulka), jsou pro žáky dobrovolné, bez klasifikace. Žáci, kteří se na konzultaci dostaví, se musí podrobit testování, pokud nedoloží potvrzení […]

Rubriky
Nástěnka

Rodiče s učiteli znovu ve virtuálním prostoru

Přestože jsou dveře školy stále zavřené  jak našim žákům, tak jejich rodičům, snažíme se harmonogram školního roku dodržovat. Virtuální třídní schůzky jsme si již na podzim vyzkoušeli,  budeme tedy touto formou realizovat i třídní  schůzky teď na jaře. Sejdeme se na společných on line schůzkách  27. 4. v 16:30 hod.  Na programu budou informace o […]

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Informace o hygienicko-epidemiologických podmínkách realizace přijímacích zkoušek

Uchazeč koná JPZ, pokud nemá příznaky COVID 19 a doloží negativní výsledek testu. Tento doklad může nahradit laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění (pokud neuplynulo 90 dní), nebo dokladem o negativním výsledku vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (v předchozích 7 dnech), nebo certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé dávky). Uchazeč požádá o provedení testu školu, v níž je žákem, a tato […]

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Rozřazení 2. ročníků do specializací

Pro školní rok 2021/2022 je platné následující rozřazení žáků 2. ročníků do specializací: třída 2A třída 2B třída 2C třída 2D třída 2E

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Nadešel čas volby specializace

V průběhu následujícího týdne se žáci druhých ročníků budou rozhodovat, jakou specializaci si pro své další studium zvolí. K tomuto účelu vznikla prezentace, která má žákům při rozhodování pomoci, jež bude v pátek 19. 3. na našich webových stránkách zveřejněna. Prezentace obsahuje nejen informace o jednotlivých specializacích, ale součástí jsou i zajímavá videa, která by […]